หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2/62) 21 พ.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 1/62) 23 พ.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -

 

น้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/62) 26-30 ส.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/62) 13-17 พ.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/62) 11-15 ก.พ. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

อากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/62) 2-6 ก.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/62) 10-14 มิ.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/62) 4-8 มี.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

กากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3/62) 23-27 ก.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2/62) 24-28 มิ.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1/62) 25-29 มี.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

 

น้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 5/62) 14-15 พ.ย. 2562 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 4/62) 9-10 ต.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/62) 10-11 ก.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/62) 24-25 เม.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

อากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 4/62) 6-7 พ.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/62) 14-15 ส.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/62) 31 ก.ค. 2562
1 ส.ค. 2562
โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/62) 8-9 พ.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

กากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 4/62) 11-12 ธ.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3/62) 2-3 ธ.ค. 2562 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2/62) 21-22 ส.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1/62) 29-30 พ.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

 

Back to top