ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • โปรแกรมศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
  • ใบสมัครศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

Back to top