การศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco town) ณ ประเทศญี่ปุ่น

สรุปกิจกรรมศึกษาดูงาน “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco town)” ณ เมืองคิตะคิวชูและเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

อัลบั้มภาพ

1371027669715e0aff8e4eb23acb18739cad3430c6.jpg
1371027645396a4f04b0fd8690b5111595e5fc7dbb.jpg
  • 1371027669715e0aff8e4eb23acb18739cad3430c6.jpg
  • 1371027645396a4f04b0fd8690b5111595e5fc7dbb.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • The women and the environment
  • รายงานสรุปการศึกษาดูงาน

Back to top