การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ณ เมืองปูซานและโซล ประเทศเกาหลีใต้

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม "การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ณ เมืองปูซานและโซล ประเทศเกาหลีใต้" วันที่ 11-16 พ.ย.55

Back to top