กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ IFAT ENTSORGA 2012 และเยี่ยมชมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและเข้าชมนิทรรศการ IFAT ENTSORGA 2012 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2012 โดย นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมงาน IFAT ENTSORGA เป็นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทที่เข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 2,730 ราย มาจากทั้งหมด 49 ประเทศ

 

นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชม บริษัท Gut Marienhof ซึ่งทำการบำบัดน้ำเสียให้กับเทศบาลเมือง มิวนิค โดยได้มีการสร้างระบบบำบัดที่ถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป โดยออกแบบให้รองรับน้ำเสียจากชุมชนที่อยู่อาศัย สำหรับประชากรจำนวน 3 ล้านคน โดยปัจจุบันทำการรองรับน้ำเสียจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ การทำอุตสาหกรรมภายในเมืองและจากชุมชนโดยรอบจำนวน 22 แห่ง รวมจำนวนประชากร 1.5 ล้านคน

นำคณะเข้ารับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการกากของเสีย (Waste Management System) ณ บริษัท Abfallwirtschaftsbetrieb Munchen ซึ่งเป็น บริษัทฯ ที่รับจัดการของเสียสำหรับเมืองมิวนิค บริหารงานโดยเทศบาลเมืองมิวนิค มีศูนย์กลางการรับจัดการขยะทั้งหมด 3 แห่ง พื้นที่สำหรับทำการ รีไซเคิลขยะทั้งหมด 12 พื้นที่

อัลบั้มภาพ

13710362774980bb054ca62ba3e59c78a5adb3c840.jpg
  • 13710362774980bb054ca62ba3e59c78a5adb3c840.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • IFAT ENTSORGA 2012 and Plant Visit-1

Back to top