บริษัท อำพลฟูดส์ โฟรเซนซิ่ง จำกัด และ
บริษัท แสงโสม จำกัด จ.นครปฐม

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 28 กค. 54

 

 

อัลบั้มภาพ

1371036687d2516bb6cab3351e9d683e2d1112c063.jpg
  • 1371036687d2516bb6cab3351e9d683e2d1112c063.jpg

 

Back to top