บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม และ บจก.เกลือพิมาย จ.นครราชสีมา

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานสัญจร (2 วัน 1 คืน) ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.53

Back to top