ในประเทศ


หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและต้นแบบการพัฒนาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ดาวน์โหลด 8 พ.ย. 2561 ณ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี 2,000 -
กิจกรรมศึกษาดูงาน “อุตสาหกรรมดีเด่นปี 2560 (ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) & แหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน” ดาวน์โหลด 7 ธ.ค. 2560 ณ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด & ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,000 -
เยี่ยมชม“ฟาร์มโซล่าร์เซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย & โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 และ Lean Management ดาวน์โหลด 30 ส.ค. 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (Sunny Bangchak) & บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด 3,000 -
กิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศและโรงเรียนเชิงนิเวศ 22 ก.พ. 2560 สมาคมเพื่อนชุมชน ชุมชนเกาะกกและโรงเรียนวัดกรอกยายชา มาบตาพุด จังหวัดระยอง 3,000 -
ศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเยี่ยมชมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco factory) ดาวน์โหลด 20 ม.ค. 2559 โรงงานพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11 3,000 -
กิจกรรรมศึกษาดูงาน“โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ของ SCCC” 19 มี.ค. 2558 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี 3,000 -
กิจกรรรมศึกษาดูงาน 16 ธ.ค. 2557 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด จังหวัดระยอง 3,000 -
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 15 ส.ค. 2557 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด และบริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,500 -
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน “การจัดการสิ่งแวดล้อม และปัจจัยสู่ความสำเร็จของการเป็นโรงงานสีเขียว และ เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ดาวน์โหลด 7 พ.ค. 2557 จังหวัดนครปฐม 2,500 -
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและบริษัท อมตะ บี.กรีม เพาเวอร์ จำกัด 15 ส.ค. 2556 ชลบุรี 3,000 -
บจก.ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด
และ บจก.แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง
26 ส.ค. 2554 0 -
บริษัท อำพลฟูดส์ โฟรเซนซิ่ง จำกัด และ
บริษัท แสงโสม จำกัด จ.นครปฐม
28 ก.ค. 2554 นครปฐม 0 -
บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม และ บจก.เกลือพิมาย จ.นครราชสีมา 7 ก.ย. 2553 นครราชสีมา 0 -
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง 17 มิ.ย. 2553 ระยอง 0 -
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด จ.สระบุรี
12 พ.ค. 2553 สระบุรี 0 -
บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จ.สุพรรณบุรี 30 พ.ย. 2552 สุพรรณบุรี 0 -
บจก.บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ และ
บจก.อัคคีปราการ จ.สมุทรปราการ
29 ต.ค. 2552 สมุทรปราการ 0 -
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (โรงงานระยอง) 30 ก.ย. 2552 ระยอง 0 -

Page: 1 of 1  
  • 1

Back to top