หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (2/62) 17-18 ต.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500 -
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (1/62) 29-30 เม.ย. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500 -

 

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 1/62) 25 ก.ค. 2562 กรุงเทพฯ 3,000 -

ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (รุ่นที่ 2/62) 24-25 ต.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ 12,000
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (รุ่นที่ 1/62)ดาวน์โหลด 12-13 มี.ค. 2562 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ 12,000 -

ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditor Eco Factory)

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditor Eco Factory) (2/62) 12-13 พ.ย. 2562 กรุงเทพฯ 12,000
ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Auditor Eco Factory) (1/62) 2-3 เม.ย. 2562 กรุงเทพฯ 12,000 -

 

Back to top