โครงการการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพอากาศ ( The Establishment of Air Quality Management System)

หลักการเหตุผล

เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการปัญหามลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างมีระบบ โดยการจัดทำฐานข้อมูลการระบายอากาศเสีย และคู่มือการควบคุมมลพิษอากาศ ณ แหล่งกำเนิด แต่ละประเทศอุตสาหกรรมที่ศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

-  กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
-  กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
-  กลุ่มอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถยนต์
-  กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า

 

ผู้ดำเนินการโครงการ

-  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIW)
-  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.)
-  The Japan External Trade Organization (JETRO)

 

Back to top