หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9 (Water Leadership Program 9)

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 9 (Water Leadership Program 9) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาร่วมพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จำนวน 8 รุ่น แล้ว นั้น 

 

กำหนดการและสถานที่:

ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 41,730 บาท

บุคคลทั่วไป 48,150 บาท

สมาชิกโครงการ WEIS Network ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข สูงสุดถึง 35%

 

สอบถามเพิ่มเติมที่:

สุพิชชา / ชาญณัฏฐ์

โทร. 0 2345 1262, 0 2345 1261

E-mail: [email protected][email protected]

 

หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • กำหนดการอบรม WLP#9
  • ใบสมัครอบรม WLP#9

Back to top