เชิญชวน การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • กำหนดการ
  • หนังสือเชิญเข้าร่วม
  • ใบสมัคร

Back to top