ขอเรียนเชิญโรงงานของท่านเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องของโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-DIW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
  • รายละเอียดโครงการ