หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรม วันที่ 15 และ 29 มี.ค. 2562

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ในการออกแบบและควบคุมระบบรีไซเคิลน้ำเสียขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม ด้วยหลักการและแนวคิดในการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการเรียนรู้ Key Success Factors จากกรณีศึกษาโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการรีไซเคิลน้ำเสีย

 

สถาบันฯ ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการรีไซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม (Wastewater Recycling For Industry) ) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-17.00 น.ศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน)

 

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 12,000 บาท

บุคคลทั่วไป 13,000 บาท

สมาชิกโครงการ WEIS Network ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข สูงสุดถึง 35%

 

สอบถามเพิ่มเติมที่: สุพิชชา ดิษฐเจริญ โทร. 02 345 1261-2 หรือ E-mail:[email protected][email protected]

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • หนังสือเชิญ Wastewater Recycling For Industry
  • กำหนดการ Wastewater Recycling For Industry
  • แบบตอบรับ Wastewater Recycling For Industry