หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) 20-22 มี.ค. 2562

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมในการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Silver 2 ชั้น Lower Floor โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

 

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 10,700 บาท

บุคคลทั่วไป 12,840 บาท

สมาชิกโครงการ WEIS Network ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข สูงสุดถึง 35%

 

สอบถามเพิ่มเติมที่: สุพิชชา ดิษฐเจริญ โทร. 02 3451261 หรือ E-mail:[email protected], [email protected]

หมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่15 มีนาคม 2562

 

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • หนังสือเชิญ Water Footprint 20-22 มี.ค. 2561
  • กำหนดการ Water Footprint 20-22 มี.ค. 2561
  • แบบตอบรับ Water Footprint 20-22 มี.ค. 2561