เยี่ยมชม“มาตรฐานอาคาร LEED ระดับทอง นวัตกรรมเกี่ยวกับ การประหยัดพลังงานและ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3”

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียดข้อมูลและใบสมัคร