กิจกรรมศึกษาดูงาน “อุตสาหกรรมดีเด่นปี 2560 (ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) & แหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน”

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • รายละเอียดข้อมูลและใบสมัคร