สรุปผลกิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศและโรงเรียนเชิงนิเวศ

สรุปผลงานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน “ชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศ และโรงเรียนเชิงนิเวศ พื้นที่คอมเพล็กซ์
จังหวัดระยอง”

วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ ณ โรงแรมโกลเดนท์ ซิตี้ ระยอง, โรงเรียนวัดกรอกยายชา และชุมชนเกาะกก

ผู้เข้าร่วม 26 คน

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ เพื่อให้ผู้ประกอบการ/โรงงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สามารถนำเกณฑ์และความรู้ไปปรับใช้และบริหารจัดการด้าน CSR ให้เหมาะสมกับกิจกรรมของโรงงานและสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ รวมถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางสมาคมเพื่อนชุมชนได้ช่วยส่งเสริมความรู้ ช่วยวางแผนพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและชุมชน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและรวมพัฒนา ส่งเสริม ทั้งการศึกษาและสุขภาพทีดีให้กับชุมชน 

 

อัลบั้มภาพ

IMG_3975.jpg
IMG_3982.jpg
IMG_3984.jpg
IMG_3991.jpg
IMG_3998.jpg
IMG_4025.jpg
IMG_4038.jpg
IMG_4056.jpg
IMG_4057.jpg
IMG_4058.jpg
IMG_4075.jpg
IMG_4084.jpg
IMG_4098.jpg
IMG_4108.jpg
IMG_4116.jpg
IMG_4151.jpg
IMG_4161.jpg
IMG_3971.jpg
IMG_3960.jpg
IMG_3959.jpg
IMG_3957.jpg
IMG_3955.jpg
IMG_3930.jpg
IMG_3924.jpg
IMG_3923.jpg
IMG_3903.jpg
IMG_3892.jpg
IMG_3878.jpg
5687510611540.jpg
5687509489428.jpg
5687506063626.jpg
 • IMG_3975.jpg
 • IMG_3982.jpg
 • IMG_3984.jpg
 • IMG_3991.jpg
 • IMG_3998.jpg
 • IMG_4025.jpg
 • IMG_4038.jpg
 • IMG_4056.jpg
 • IMG_4057.jpg
 • IMG_4058.jpg
 • IMG_4075.jpg
 • IMG_4084.jpg
 • IMG_4098.jpg
 • IMG_4108.jpg
 • IMG_4116.jpg
 • IMG_4151.jpg
 • IMG_4161.jpg
 • IMG_3971.jpg
 • IMG_3960.jpg
 • IMG_3959.jpg
 • IMG_3957.jpg
 • IMG_3955.jpg
 • IMG_3930.jpg
 • IMG_3924.jpg
 • IMG_3923.jpg
 • IMG_3903.jpg
 • IMG_3892.jpg
 • IMG_3878.jpg
 • 5687510611540.jpg
 • 5687509489428.jpg
 • 5687506063626.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายงานสรุป ต้นแบบเชิงนิเวศ