คู่มือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 (Eco-Products Directory 2015)


 

 

E-Book ECO-PRODUCTS DIRECTORY 2015

 

คู่มือที่รวบรวมสินค้าและบริการที่ได้รับฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจำนวน 13 ฉลาก

รวมจำนวนสินค้าทั้งหมด 9,686 รายการ 

 

   

DOWNLOAD E-BOOK FREE !!!

>> LINK ด้านล่าง <<

 

 

 

หน่วยงานร่วมจัด

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

นาวสาวปรียาภรณ์ อุดหนุน 

โทรศัพท์ 02-345-1156 โทรสาร 02-345-1266-7

อีเมล [email protected] เว็บไซต์ : www.iei.or.th

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

  • E-Book ECO-PRODUCTS DIRECTORY