งาน Eco-Products ประจำปี 2552

Eco-Products International Fair 2009 ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2552 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์