ตัวอย่างความสำเร็จ

 

ตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานด้านคลินิกสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

1.งานที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
- โครงการการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกกลุ่มบริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001)”
  สำหรับ บริษัท ทีซี ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

- ที่ปรึกษาโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด และบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

2.งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
- บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา จำกัด
- บริษัท
 ล.ไลติ้งกลาส จำกัด
- บริษัท คาวากูชิสปริง จำกัด
ฯลฯ
 
 
 
 

 

Back to top