หลักสูตรบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 4/60) 9 พ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 3/60) 3 ส.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 2/60) 25 พ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่นที่ 1/60) 1 มี.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 1,200 -

 

น้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 4/60) 11-15 ก.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/60) 19-23 มิ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/60) 6-10 มี.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/60) 9-13 ม.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

อากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 4/60) 25-29 ก.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) 3-7 ก.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/60) 20-24 มี.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/60) 23-27 ม.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

กากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 4/60) 20-24 พ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3/60) 17-21 ก.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2/60) 24-28 เม.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1/60) 13-17 มี.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 6,000 -

 

น้ำ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 6/60) 2-3 พ.ย. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 5/60) 6-7 ก.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 4/60) 29-30 มิ.ย. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/60) 3-4 พ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/60) 2-3 มี.ค. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/60) 18-19 ม.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

อากาศ

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 6/60) 16-17 พ.ย. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 5/60) 20-21 ก.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 4/60) 13-14 ก.ค. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) 17-18 พ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/60) 16-17 มี.ค. 2560 โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/60) 27-28 ก.พ. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

กากอุตสาหกรรม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6/60 30 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5/60 4-5 ต.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 4/60) 26-27 ก.ค. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้
ระยอง
2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 3/60) 31 พ.ค. -1 มิ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 2/60) 30-31 มี.ค. 2560 โรงแรม
โกลเด้นซิตี้ ระยอง
2,500 -

 

Back to top