ข้อมูลส่วนตัวสวัสดีค่ะคุณ :

แก้ไขข้อมูล

ที่อยู่ที่สะดวกติดต่อ / จัดส่งเอกสาร
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ข้อมูลการสมัครอบรม

หัวข้อ วันที่ลงทะเบียน
หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม (Confirm)
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (2/60) วันที่ 18 ม.ค. 2560 ถึง 11 ธ.ค. 2560
16/11/2017 16:31:22
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Cancel)
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 7 มี.ค. 2560
02/04/2017 18:32:25
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Confirm)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 1 พ.ค. 2560
10/03/2017 15:35:04
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2560
02/01/2017 16:49:42
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2560
01/01/2017 19:06:39
หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 2/60) วันที่ 16 พ.ย. 2559 ถึง 8 ส.ค. 2560
27/12/2016 23:55:59
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2560
12/08/2016 22:32:47
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2560
13/07/2016 11:44:30
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2560
13/07/2016 11:44:17
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 13 ต.ค. 2559 ถึง 15 พ.ค. 2560
09/06/2016 07:13:48
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 4/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 21 มิ.ย. 2560
26/01/2016 15:39:22
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 3/60) วันที่ 12 ต.ค. 2559 ถึง 29 มิ.ย. 2560
15/06/2015 13:57:43
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5/60 วันที่ 13 ต.ค. 2559 ถึง 12 ก.ย. 2560
03/06/2015 13:27:59
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 4/60) วันที่ 13 ต.ค. 2559 ถึง 24 ก.ค. 2560
12/05/2015 09:39:00
หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม (Waiting)
เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/60) วันที่ 18 ม.ค. 2560 ถึง 9 พ.ค. 2560
16/03/2015 21:09:38
Page: 1 of 3