หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (2/61) 6-7 ธ.ค. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500 -
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (1/61) 31 พ.ค. -1 มิ.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500 -

 

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 6/61) 7 พ.ย. 2561 กรุงเทพฯ 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 5/61) 8 ส.ค. 2561 จังหวัดสงขลา 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 4/61) 26 ก.ค. 2561 กรุงเทพฯ 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 3/61) 21 มิ.ย. 2561 จังหวัดเชียงใหม่ 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 2/61) 17 พ.ค. 2561 จังหวัดขอนแก่น 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 1/61) 28 มี.ค. 2561 กรุงเทพฯ 3,000 -

ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (รุ่นที่ 2/61) 27 พ.ย. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ 2,000 -
ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (รุ่นที่ 1/61)ดาวน์โหลด 15 ก.พ. 2561 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน กรุงเทพฯ 2,000 -

 

Back to top