หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (2/60) 14-15 ธ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500 -
กฎหมายสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ (1/60) 15-16 มิ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 5,500 -

 

เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงาน

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 2/60) 7 พ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,000 -
เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 2/60) 6 พ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,000 -
เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ (รุ่นที่ 1/60) 26 พ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,000 -
เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ (รุ่นที่ 1/60) 19 พ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,000 -

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 3/60) 11 ต.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 2/60) 23 ส.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 3,000 -
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (รุ่นที่ 1/60) 2 มิ.ย. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 3,000 -

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับ 5

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ค่าสมัคร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
แนวทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 - 5 (รุ่นที่ 1/60) 23 พ.ค. 2560 โรงแรมคิส เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 2,500 -

 

Back to top