โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในภาคอุตส

ระยะเวลา : 1 พ.ย. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 322

โครงการเพื่อยกระดับการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 8 จังหว

ระยะเวลา : 7 ธ.ค. 2559 ถึง 7 ก.ย. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 424

โครงการประเมินและการยอมรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยภาคีต่าง

ระยะเวลา : 25 ก.ค. 2559 ถึง 20 ก.พ. 2560
Update: 30 พ.ย. 542 View: 261

 Page: 1 of 1  
  • 1